top of page
Αναζήτηση

Απο μπρός Τεσσαρακοστή, απο πίσω Πάσχα... η ιστορία μιας άσχημης Αυτοκράτειρας.

Το παρακάτω κείμενο προέρχεται και αυτό από τον Πλάτωνα Ροδοκανάκη στο έργο του για τις Βυζαντινές Αρχόντισσες. Αφηγείται την ιστορία μιας άσχημης νύφης για τον προτελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγο.
Ο προτελευταίος αυτοκράτορας και υιός του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος


[...] του ηθέλησε να συζεύξη με την θυγατέρα του Μαρκη-σίου Μόντης Φερράρα Σοφίαν, την οποίαν και έφεραν από την Ιταλίαν εις την Κωνσταντινούπολιν. Ο Ιωάννης φαί-νεται ότι εσέβετο υπερβολικά τον πατέρα του και, επειδή δεν ήθέλησε να τον πικράνη, δεν έδειξεν αμέσως πόσον αποτροπιασμόν του ενέπνεεν η εξ Ιταλίας ελθούσα νύμφη. Εστέφθησαν, έστεφανώθησαν, και η κόρη του Μαρκησίου Μόντης Φερράρα εισήλθεν εις το Παλάτιον με τα παράσημα “Ελληνίδος Αυτοκρατείρας.

Τίποτε όμως περισσότερον δεν ήτο δυνατόν να της προ-σφέρη ο βασιλεύς Ιωάννης. Διότι η κόρη είχε πολύ ωραίον σώμα, τράχηλον κύκνειον,υπόξανθα μαλλιά, των οποίων οι πλόκαμοι έφθανον ως ρύακες χρυσαυγίζοντες μέχρι των αστραγάλων, είχε δε και το προτέρημα να βαδίζη βασι-λικώτατα, κρατούσα υψηλά την κεφαλήν δυστυχώς όμως η κεφαλή αύτη που υψούτο τόσον αγερώχως, ήτο η συγκέ-ντρωσις κάθε ασχημίας. Η μορφή της ήτο κάθε άλλο παρά θελκτική, εις τοσούτον μάλιστα σημείον, ώστε, όταν την έβλεπε κανείς, ηναγκάζετο να ενθυμηθή το λαϊκών λόγιον το εν χρήσει παρά τοις βυζαντινούς είς παρομοίας περιστάσεις. «Απ' εμπρός τεσσαρακοστή, και όπισθεν πάσχα». Ο Ιωάννης λοιπόν επρόσεχε να μή πατήση το κατώφλι του συζυγικού κοιτώνος. Η νέα βασίλισσα έξ άλλου, δυσαρεστημένη δια την περιφρόνησιν του συζύγου, έμενε κλειδωμένη μέσα εις τα δωμάτια της. Εν τούτοις το σούσουρο ήρχισε να αυξάνη εις τον γυναικωνίτης και το σκάνδαλον ήπείλει να ριφθή εις τας τριόδους του [...]
11 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page