Cover.jpg

 

1821: Η Αρχή της Επανάστασης

 

 

Όπως όλες οι Επαναστάσεις στην Ιστορία, έτσι και η Ελληνική Επα-νάσταση είχε έναν αρχηγό. Αυτός την προετοίμασε και την οργάνωσε, αυτός έδωσε το σύνθημα για την έναρξή της.

Διαβάστε την ιστορία του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο εικονογραφημένο μυθιστόρημα "1821: Η Αρχή της Επανάστασης". Η ζωή του αρχηγού της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ζωντανεύει μέσα από το σχέδιο και το χρώμα της Χρυσαυγής Σακελλαροπούλου, μαζί με τα κείμενα και την ενδελεχή ιστορική έρευνα του Θεοχάρη Σπύρου.

 

Η πλοκή ξεκινά από την παιδική ηλικία του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Κωνσταντινούπολη, συνεχίζει με τους Ναπολεόντιους πολέμους και κορυφώνεται με τα Ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και τις ηρωικές στιγμές στη μάχη του Δραγατσανίου. 

Στο βιβλίο αναδεικνύονται μεγάλες πρωταγωνιστικές μορφές που προετοίμασαν οργανωτικά , ιδεολογικά και οικονομικά το έδαφος για τον μεγάλο ξεσηκωμό του 1821. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδ. Κοραής, οι πρωτεργάτες της Φιλικής εταιρείας και άλλα πιο οικεία πρόσωπα όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Υψηλάντης κάνουν την εμφάνιση τους εντός της πλοκής.

Ιδιαίτερο ρόλο έχει ο Ιωάννης Καποδίστριας που αποτέλεσε φίλος του Αλέξανδρου Υψηλάντη και τον επηρέασε άμεσα στις αποφάσεις του για την Ελληνική Επανάσταση μέσα απο τις ζυμώσεις που επήλθαν στην Ευρωπαϊκή διπλωματική σκηνή και μέσα από τις σχέσεις και των δυο με τον Τσάρο Αλέξανδρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Είναι μια καταπληκτική, καλαίσθητη εικονοαφήγηση για γεγονότα και πρόσωπα που άνοιξαν τον δρόμο για την λευτεριά και δόξασαν την πατρίδα. 

Λιτά, κατανοητά, αληθινά εξιστορούνται γεγονότα και σκιαγραφούνται οι μαχητές. 

Η τέχνη και η φαντασία συμπλέκονται με την ιστορία και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. 

Είναι μια απόδοση τιμής προς τον Αρχηγό της Επανάστασης Αλ. Υψηλάντη και όσους αγωνίστηκαν μαζί του, πριν και μετά. 

Διαβάζοντάς το  βιβλίο ζωντάνεψαν οι μνήμες και τα έντονα συναισθήματα,  που βίωσα  στο Οδοιπορικό που έκανα προ ετών στους τόπους της θυσίας ακολουθώντας τα βήματα του Ιερού Λόχου και του Υψηλάντη, από το Κισνόβι, τον Προύθο μέχρι το Δραγατσάνι.

Οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν νοερά στην "Αρχή της Επανάστασης" και να μάθουν πολλά για τους πρωταγωνιστές της. 

download.jpeg

 

 

Γεώργιος Ι. Σούρλας

πρ. Υπουργός- Αντιπρόεδρος της Βουλής

1/1

Παρακάτω μπορείς να διαβάσεις μερικά επιλεγμένα απο τον συγγραφέα του graphic novel, αποσπάσματακείμενα από πρωτογενείς πηγές που βοήθησαν στην περαιτέρω κατανόηση της ιστορίας του Αλέξανδρου Υψηλάντη και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε και οργανώθηκε η Ελληνική  Επανάσταση του 1821. Μπορούν να αναγνωστούν ως συνοδευτικά με το "1821: Η Αρχή της Επανάστασης".

 

*Για όποιον αγοράσει το "1821: Η Αρχή της Επανάστασης, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει κωδικός QR που δείνει πρόσβαση σε όποιον έχει το βιβλίο σε όλα τα πρωτογενή κείμενα στα οποία βασίστηκε το κόμικ. (πάνω απο 100 σελίδες) 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟ 1820.

Πολύ αγαπητός στους πολιτικούς και κοσμικούς κύκλους της εποχής και τον απασχολούσε από τότε η τύχη της Ελλάδας. Αναφερόταν στα πάθη των συμπατριωτών του, στα πάθη της οικο-γένειας του και πίστευε πως έφτασε ο καιρός, η υπόθεση των Ελλήνων να γίνει και υπόθεση της Ευρώπης. Αυτός ήταν ο λόγος που διάλεξε στρατιωτική καριέρα υπομένοντας τη σκληρή στρατιωτική πειθαρχία αλλά και προσωπικές ταπεινώσεις στο παλάτι του τσάρου.

August de la Garde: Fêtes et souvenirs du Congrès de vienne 1814-1815

 

 ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

 Ήταν πολύ καλός ζωγράφος και λάτρης της μουσικής, ασχολίες που μετά τον τραυματισμό του αναγκάσθηκε να αφήσει. Αγαπούσε πολύ επίσης το θέατρο. Σε παράσταση στη Βιέννη ο Αλέ-ξανδρος υποδυόταν τον Αγαμέμνονα. Η είδηση του θανάτου του πατέρα του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τα πάντα και να φύγει για την Ρωσία.

 

Die Erinnerungen der Barolin du Montet. Zürich, Amalthea-Verlag 1925, σ. 130.

 

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

«…Ωνομάσθη Αρχή άγνωστος και αφανής εις όλους τους προσήλυτους αδελφούς της Εταιρείας ταύτης. Τα συμβάντα του αειμνήστου Ρήγα και Παπά Ευθύμιου και άλλα δικαιολογημένα αίτια, παρεκίνησαν τους Αρχηγούς, να φυλάξωσι μυστικήν την Αρχήν, μέχρι της ενάρξεως της επανα-στάσεως. Διά τούτο πολλοί απατηθέντες εξέλαβον ως Αρχηγούς διάφορα υποκείμενα, όχι μόνον εκ των κατηχηθέντων προσηλύτων αδελφών της Εταιρείας ταύτης αλλά και εξ εκείνων οίτινες δεν είχον γνώσιν ίσως και διάθεσιν του εγχειρήματος»[3]

 

 Ε. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1845, σ. 4.

"(…)Ο Αναγνωσταράς με έφερε γράμμα από την εταιρεία και ύστερα άρχισα να κατηχώ και εγώ(…)

Εις τας 20 με ήρθαν γράμματα από τον Υψηλάντη δια να ήμαι έτοιμος καθώς και όλοι οι εδικοί μας. 25 Μαρτίου ήτον η μέρα της γενικής επαναστάσεως(…)

(…)Οι Άγγλοι έμαθαν ότι είχα κάτι γράμματα, και ήλθε η αστυνομία δια να με εξετάση την νύκτα, αλλ’εγώ τα γράμματα τα είχα φυλάξει(…)"

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, Σελ 47-48

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

 

«Στα 1820 με ήλθαν γράμματα από τον Υψηλάντη δια να είμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι εδικοί μας. 25 Μαρτίου ήτον η ημέρα της γενικής επαναστάσεως. Οι Άγγλοι έμαθαν ότι έλαβα κάτι γράμματα, και ήλθε η αστυνομία δια να με εξετάσει τη νύχτα, αλλ΄εγώ τα γράμματα τα είχα φυλάξει. Εις τα τρεις Ιανουαρίου ανεχώρησα και εις τας έξι εβγήκα εις τη Μάνη εις του καπετάν Παναγιώτη του Μούρτζινου το σπίτι.»

 

Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ.

  Έδωσα προσταγήν εις όλα τα μέρη της Ελλάδος από το Μωρέα έως τον Δούναβιν και εις τα δεκαπέντε του ερχόμενου μηνός Νοεμβρίου θέλει κηρυχθή η αποστασία μέσα στην Κωνσταντι-νούπολιν και εις όλην την Γραικίαν.

Μ.Θ Λάσκαρις, Έλληνες και Σέρβοι, σ. 76

 

 

Ο αντιπρόσωπος της Ρωσικής αυτοκρατορίας Αλ. Υψηλάντης θέλει αποκαταστήσει τον Π. Μαυ-ρομιχάλη Κύριον της Πελοποννήσου, καθότι ο Υψηλάντης αυτός θέλει στήσει την καθέδραν του εις την Κωνσταντινούπολιν…

Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος, σ. 377

Επιστολή του Υψηλάντη προς Πελοποννήσιους :

(...) Πρώτη βάση του επιχειρήματος μας είναι η μεταξύ υμών σύμπνοια και ομόνοια (...)

Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος, σ. 303

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

16 Φεβρουαρίου σε Επιστολή του Υψηλάντη προς στον Ξάνθο:

….και ο Ιντζόφ* μοί υπεσχέθη να κάμη ό,τι ημπορέσει. Σας προσμένω ανυπομόνως…..

Εμμανουήλ Ξανθού: απομνημονεύματα. Αθήναι 1840, αρ.103

 

* Ιβάν Νικίτιτς Ιντζόφ:  Πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής βεσσαραβιας. Ενήμερος ήταν ο Κισελιόφ επιτελάρχης 2ης νότιας στρατιάς, όπως και ο Λανζερόν.

4 Μαρτίου 1821, ο Λανζερόν έστελνε μήνυμα στον Κισελιόφ : Έδωσα πάνω από 300 διαβατήρια σ’εκείνους που πήγαιναν να καταταχθούν στα σώματα του Υψηλάντη…

 

Σπάρο Όλγα Μπορίσοβα, ο.π. σ.46.

ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΠΑΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

 

“Ο Υψηλάντης τας διατριβάς έχων εις Κισνόβιον, λαμβάνει την 17ην Φεβρουαρίου μηνός του ρηθέντος έτους Πέμπτη εσπέρας ταχυδρόμον από το Τροπάου με γράμματα προς αυτόν, και αποφασίζει μετά τούτο ευθύς την έξοδον του διά Μολδαβίαν , πέμψας εμοί επίτηδες γράμματα να στείλω εν τάχει προς τον  εν Γαλαζίω Βασίλειον Καραβιάν…..Ενταυτώ μηνύει να υπάγωσι προς αντάμωσιν του εις Κισνόβιον από Ισμαήλ ο Εμμανουήλ Ξάνθος και Δημήτριος Καλα-ματιανός, οι οποίοι χρονοτριβήσαντες δια την Κυτιακήν της Τυρίνης δεν επρόφθασαν…

 

17 Αθανασίου Ξόδηλου: Η Εταιρεία των Φιλικών και τα πρώτα συμβάντα το 1821. Αθήναι , εκδ. Ακαδημίας Αθηνών, 1964 σ.17

Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Η "ΕΞΕΓΕΡΣΗ" ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Sur ces entrefaites , le grand drogman reçoit une lettre d ' Ypsilanti , par le canal du ministre russe , dans laquelle il était invité à se mettre à la tête de l ' insurrection à Constantinople . Craignant un piége de la part de ses ennemis , il se croit obligé de déférer cette lettre à la Porte .

Ο Υψηλάντης καλεί τον Μέγα Διερμηνέα Μουρούζη* να αναλάβει την αρχηγία του ξεσηκωμού στην Κωνσταντινούπολη. Τις επιστολές προωθεί ο Βαρόνος Στρογκανόφ, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία. (σ.σ Υποδεικνύοντας την εμπλοκή του Ρωσικού κράτους στα πρώτα βήματα της Ελληνικής επανάστασης)

Memoires sur la Grece pour servir a l'histoire de la guerre de l'independance accompagnes de plans topographiques – Maxime Raybaud

*Είναι ο Κωνσταντίνος Μουρούζης που αποκεφαλίστηκε ύστερα από διαταγή του Σουλτάνου

ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

«Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στρατολόγησεν εθελοντάς καί υπέρ τάς δύο χιλιάδας ευρισκομένους εν Ιασίω Έλληνας, εκ τών οποίων εσχημάτισεν εν μέρος, ονομάσαν αυτό Ιερόν Λόχον καί ενέδυσε μέ στολήν μελανήν, θέσας καί εις τό άκρον τού επί τής κεφαλής καλύμματος, τρίχωον σφαιροειδές σύμβολον ελευθερίας (κονκάρδαν) από χρώμα κόκκινον, κυανούν καί λευκόν, κατά δέ τό μέτωπον τού καλύμματος δύο οστά μέ κρανίον από άργυρον σημαίνοντα ελευθερίαν ή θάνατον...

Μέ ταγματάρχην τόν πρίγκηπα Γεώργιον Καντακουζηνόν έτερον μέρος ιππέων ενέδυσεν ως ρωσικούς Κοζάκους καί έτερον τών εθελοντών έμεινε μέ τά αυτά αλβανικά καί οθωμανικά φορέματα, ως ευρέθη έκαστος, επί τών οποίων απεκατέστησε ταγματάρχας τόν Δούκαν, τόν Βασίλειον Καραβίαν, καί τόν Ιωάννην Κολοκοτρώνην καί Τασκούλαν...»

Ηλίας Φωτεινός. Οι άθλοι τής εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως τό 1821, Λειψία 1846